Autizam – razbijena slika majčinog oka

 

Autizam

 

Često spominjemo filozofa Emmanuella Levinasa i njegovu filozofiju etike po kojoj je druga osoba od neizrecive važnosti za naš život.
Možemo reći kako je Lice Drugoga za nas važnije od vode i hrane, i bez zraka možemo nekoliko minuta, ali bez druge osobe ni sekunde.
Možemo se upitati, kada smo prvi puta upoznali Lice Drugoga, kada smo prvi puta spoznali važnost druge osobe? Ukratko, kada smo prvi puta ušli u dijalog sa svijetom?
Još do prije četvrt stoljeća vjerovanju o se da dijete prepoznaje majku tek nakon više tjedana ili čak više mjeseci po porodu.
Danas znamo kako je novorođenče svjesno majčinog lica već u prvom satu života. Ako majka pokaže jezik svojoj bebi ona će učiniti isto. Ako majka ispruži prst, beba će ispružiti svoj. Već u drugom danu poslije poroda novorođenče može razlikovati lice svoje majke od lica stranca. Može razlikovati glas svoje majke od glasa stranca. Također, novorođenče može razlikovati svoj glas, svoj plač, od plača drugih beba oko njega.
I uz sve to, svako novorođenče na licu svoje majke uvijek traži i prepoznaje ono najvažnije – majčino oko!
To je slamka spasa za koju se hvata svako dijete, od trenutka kada prvi puta otvori oči. Već u prvom satu po rođenju, pa sve do kraja svog života.
Kakvu to magiju krije majčino oko, da smo ga postavili za središte svog života, da više ne možemo bez njega?
A što kada ga nema?

Autizam, genetika, biološki poremećaji

...
Nastavak teksta dostupan je članovima Udruge za psihologiju osobnosti. Za informacije o članstvu pišite na: empatija@vip.hr

Zatvoreno za komentare.