Bipolarni poremećaj i manično-depresivna shizofrenija

 

 

 

 

Biti “na vrhu svijeta”, doživjeti stanje “euforije” i “manije” iskustvo je kojeg svi volimo. Često ga i umjetno stvaramo kavom, cigaretama ili nekim drugim tvarima ili aktivnostima. S druge strane, biti “na dnu oceana”, kada smo mrtvi za svijet i svijet za nas, odnosno, biti “depresivan” veoma je bolno iskustvo i nastojimo ga prekinuti upotrebom nekih drugih tvari ili aktivnosti koje nam vraćaju “energiju”.

Te promjene u raspoloženju kada smo jedan trenutak “na vrhu svijeta”, a već drugi “na dnu oceana” nazivamo – bipolarni poremećaj. Slično tome, promjene u stavu, kada se jedan trenutak vidimo uspješnima, savršenima, svemoćnima, a već smo drugi trenutak obična “greška na nogama”, nazivamo – manično depresivna shizofrenija. U prvom slučaju govorimo o promjeni raspoloženja, u drugom o promjeni perspektive, odnosno, promjeni u doživljaju sebe i svijeta. Shizofrenija je tako radikalna promjena vlastitog samopoštovanja, od onog veoma pozitivnog do onog posve negativnog, koje u najtežem slučaju vodi u samoozljeđivanje ili samoubojstvo. Iako mnogi tvrde kako bipolarnost i shizofrenija nisu isti problem, ipak vjerujem kako je uzrok problema isti, odnosno, kako je bipolarni poremećaj blaži oblik shizofrenije.

Psihijatrija još uvijek nije otkrila lijek za taj problem. Broj oboljelih od depresije, kao i onih što si oduzimaju život, svake je godine sve veći. Iako farmaceutska industrija svake godine proizvodi sve više lijekova, svjetska epidemija depresije govori nam kako su lijekovi beskorisni. Pitam se – Zašto nema lijeka za shizofreniju?

Odgovor na to pitanje ne daje psihijatrija, neurologija ni psihologija, već – filozofija. Filozofija tvrdi kako shizofrenija nije poremećaj u radu mozga, neravnoteža neurotransmitera ili hormona, već je određena našim odnosom sa svijetom. Po tome, perspektiva u kojoj sebe vidim odvojenim od svijeta, odnosno, perspektiva u kojoj vidim sebe “izvan svijeta”, bez odnosa sa svijetom, temelj je bipolarnog poremećaja.

...
Nastavak teksta dostupan je članovima Udruge za psihologiju osobnosti. Za informacije o članstvu pišite na: empatija@vip.hr