Fenomenologija humora

Jorge de Burgos: Duh je čist samo kada promišlja čistu istinu u koju se ne sumnja. Zato se Isus nikada ne smije. Smijeh je temelj svake sumnje! William of Baskerville: Ali neki se puta treba nasmijati. Jorge de Burgos: Ne vidim razloga. Ako sumnjaš, traži savjet autoriteta, slušaj riječi oca ili doktora. Tada nestaje svaka sumnja. Smijeh ubija strah, a bez straha nema vjere. Bez straha od sotone bog nije potreban! William of Baskerville: Ne! Sotona je oholost duha, vjera bez smijeha,

...
Nastavak teksta dostupan je članovima Udruge za psihologiju osobnosti. Za informacije o članstvu pišite na: empatija@vip.hr