Jacques Tati – Oaza mira u vremenu brzine

 

 

 

 

“Brzina više ne preobražava svijet, svijet jest brzina. Globalizacija je brzina svjetlosti… “
Paul Virilio

 

Pokoriti zemlju, proširiti se na sve planete, kolonizirati svemir, ambicija je modernog doba. Proširiti se na sav prostor, sve dok tamo gdje si sada Ti, ne budem Ja, san je modernog čovjeka. Dok koloniziramo mi smo živi, kad stanemo, životu je kraj. U svemu je najvažnija brzina, koliko sam brz, toliko me ima. To je smisao modernizma, ubrzati se do zadnjih granica, a onda prijeći i granicu. Brzina određuje moje širenje na svijet, sve što vidim trebam biti Ja, a vidim sve. Apsolutna brzina znači totalizaciju cijelog svijeta, ako sam brz mogu biti sve, istovremeno.

Moderno doba konačno ostvaruje fantaziju – Ja sam savršen, a ti si dio mene! Brzinom električne struje širim se na sav svijet, ništa mi nije skriveno, sve sam Ja.

Modernizam

Industrijska revolucija vrhunac je modernizma. Industrijska revolucija znači povezanost energije i materije kako bi se stvorila brzina. Ljudsko tijelo više nije vezano uz jedno mjesto, ono sada osvaja svijet ogromnim brzinama. To je smisao prirodnih znanosti, ukloniti prepreke na putu, kako bi brzina širenja postala apsolutnom, trenutnom. Ipak, čak i s trenutnom brzinom modernizma mogu biti samo na jednom mjestu. Mogu osvojiti samo jedan dio svemira, pa moja fantazija još nije potpuna.

Hipermodernizam

Informatička revolucija vrhunac je hipermodernizma. Ako je modernizam ostvario fantaziju da ljudsko tijelo putuje trenutnom brzinom kako bi osvojilo svijet, hipermodernizam je ostvario fantaziju da ljudski um bude na svim mjestima istovremeno. Informatička revolucija zaista je ostvarenje fantazije – Ja sam sve, a ti si dio mene. Hipermodernizam je trenutna brzina u svim smjerovima, istovremeno.

...
Nastavak teksta dostupan je članovima Udruge za psihologiju osobnosti. Za informacije o članstvu pišite na: empatija@vip.hr