Matrixial povezivanje – Bracha Ettinger

 

 

 

Bracha Ettinger pripada onoj grupi psihoanalitičara koju se teško može razumjeti bez poznavanja osnovnih pojmova filozofije dvadesetog stoljeća, osobito fenomenologije, etike, modernizma i postmodernizma, odnosno poststrukturalizma. Nama je zanimljiva jer dekonstruira gotovo svu filozofiju i psihoanalizu dvadesetog stoljeća, a većinu poznatih filozofa i psihoanalitičara poznaje osobno. Félix Guattari i Emmanuel Levinas samo su neki od njih.

Psihoanalitička teorija iz koje izranja Bracha Ettinger pripada onom pravcu društvenih znanosti koje nazivamo modernizam, što znači da su određene potragom za smislom skrivenim iza znakova. Smisao, realnost, nije više odmah spoznatljiva i očigledna, jasno dana kao u ranijim vremenima, već je treba tražiti znanstvenim ili filozofskim metodama. Možda analizom teksta, ako mislimo da je realnost skrivena u jeziku. Ukratko, modernizam vjeruje kako se realno ipak može otkriti. (Kao što znamo, postmodernizam nastoji dekonstruirati tu ideju.) Tako Freud, Lacan, Bion, Melanie Klein i drugi psihoanalitičari nastoje putem znakova, simptoma, snova, omaški i sličnog svjesnog ili nesvjesnog psihološkog materijala, otkriti skriveni smisao kojeg osoba iz nekog razloga odbija prihvatiti. (U psihoanalizi se tako otkrivaju i osvještavaju nagon, libido i žudnja, koji su temeljni smisao i cilj psihoanalize.)

Bracha Ettinger govori o identitetu i stvaranju identiteta. U cilju dekonstrukcije duha vremena u kojem obitava, ona stvara vlastiti rječnik kojim izražava svoje ideje. Kako je prevladavajući duh vremena ukojem je odrasla bio modernizam, Brachu Ettinger možemo doživjeti kao kritičara modernizma, odnosno kritičara predstavnika modernizma – Freuda i Lacana. Prema tome, svojom dekonstrukcijom metafizike u psihoanalizi, kritikom falocentrizma, binarnih opozicija i hijerarhije, ona pripada filozofiji poststrukturalizma.

 

Modernizam u psihoanalizi

...
Nastavak teksta dostupan je članovima Udruge za psihologiju osobnosti. Za informacije o članstvu pišite na: empatija@vip.hr