Na krilima žudnje – film Wima Wendersa

 

psihoterapija

 

Film “Na krilima žudnje” Wima Wendersa, studija je svega onoga što nas čini ljudima. Ne možemo zamisliti bolje metafore o tome kako se postaje čovjekom.

Čovjekom postaje dijete, kada iz “anđeoskih sfera” pomalo ulazi u svijet ljudi, pomalo odrasta. Čovjekom postaje osoba, žrtva traume, koja je iz svijeta ljudi grubo izbačena, i sada se iz prostora duhovnog, tamo gdje ne postoji vrijeme i prostor, pomalo vraća u svijet tjelesnog, svijet ljudskog.
Kako se postaje čovjekom?

Što je potrebno da čovjek prihvati bolnu spoznaju o vlastitoj ograničenosti u vremenu i prostoru? Stvarno, ograničen je vremenom, na kraju puta čeka ga smrt. Ograničen je prostorom, odvojen je od ljudi koje voli, s njima nikada neće biti jedno. Što je potrebno da čovjek odustane od svojih velebnih fantazija i spusti se na zemlju?

Ako je malo dijete “anđeo”, što je potrebno da se iz anđeoskih sfera spusti na zemlju, da odraste?
Ako je “anđeo” žrtva traume koja lebdi u svijetu duhovnog, u svijetu bez tijela, što je potrebno da opet postane svojim tijelom, da prekine svoju psihozu?

Možda tako da osvijesti nesvjesno kako to misli Freud, da prepozna svoju žudnju kako to kaže Lacan ili da otkrije postojanje Drugog uma u svemiru, kako to kaže Fonagy? Malo dijete nema još svog nesvjesnog, još ne žudi ni za kime. Što onda može osvijestiti, što može prepoznati dijete, kad još nema ništa svoje?

Je li roditelj samo ogledalo u kojem se dijete odražava i tako pomalo stječe vlastitu osobnost? Može li dijete zaista biti zadovoljno s ogledalom? Ne traži li nešto više od toga? Što zaista traži dijete u svijetu oko sebe, što mu treba da od “anđela” koji nema svojih žudnji ni želja postane čovjekom koji je sav sazdan od želja i žudnji?
Vjerujem kako je ono što svi anđeli traže i ono u čemu nam jedino zavide – Ljepota!
Na čemu nam anđeli zavide?

...
Nastavak teksta dostupan je članovima Udruge za psihologiju osobnosti. Za informacije o članstvu pišite na: empatija@vip.hr

Zatvoreno za komentare.