Što je psihologija osobnosti?

 

 

 

 

Temelji psihologije osobnosti

Psihologija osobnosti (Self psychology) nastala je krajem dvadesetog stoljeća kao reakcija na do tada prevladavajuću klasičnu psihoanalizu. U čemu je glavna razlika? Freudova se psihoanaliza razvijala početkom dvadesetog stoljeća u vrijeme koje nazivamo – modernim. Freud je vjerovao kako će razvoj znanosti voditi prema boljem razumijevanju čovjeka i njegovih problema. Od znanosti se očekivalo kako će objektivno i neutralno objasniti ljudsko ponašanje, kako će odrediti što je to “normalno”, a što “bolesno”, odnosno “patološko” u čovjeku.

Možemo reći kako je taj znanstveni pozitivizam upravo ono što određuje moderno doba. Međutim, razvoj filozofije s jedne strane i suvremene fizike s druge, označio je kraj moderne epohe. Druga je polovica dvadesetog stoljeća početak postmodernizma. Filozofi fenomenologije, egzistencijalizma, hermeneutičari i etičari, Husserl, Heidegger, Gadamer, Levinas i drugi, pokazali su kako ljudski identitet nije nešto zadano prirodnim zakonom već ovisi o perspektivi promatrača. U postmodernizmu čovjek živi u kontekstu i od tog konteksta se ne može odvojiti bez da izgubi vlastitu ljudskost. Slično su govorili i fizičari s početka dvadesetog stoljeća; Einstein, Niels Bohr, Max Planck i mnogi drugi. Po njima stvarnost ne postoji odvojeno od promatrača već je uvijek relativna u odnosu s promatračem. Sve je povezano i sve utječe jedno na drugo. U tome se postmodernizam približava filozofiji Dalekog istoka, Taoizmu i Zen budizmu. U psihologiji osobnosti ta se povezanost čovjeka i konteksta izražava pojmom “self-objekt” kako bi se naglasilo da čovjek uvijek dolazi sa svojim okruženjem, svojim kontekstom.
Možemo reći kako je psihologija osobnosti prva postmoderna psihološka teorija i psihoterapija. Otac psihologije osobnosti, Heinz Kohut, uz ogromne se napore uspio odvojiti od Freudove škole i usmjeriti suvremenu psihoterapiju u novom pravcu.

 

Razlike među školama

...
Nastavak teksta dostupan je članovima Udruge za psihologiju osobnosti. Za informacije o članstvu pišite na: empatija@vip.hr