Trenuci susreta – trenuci promjene

 

 

 

 

Što stvara promjenu u psihoterapiji? Vodi li zaista “točno” tumačenje, “točna” interpretacija, “širenju ega u prostore nesvjesnog”? Ili promjenu stvara neki drugi mehanizam osim tumačenja?

Grupa za istraživanje procesa promjene iz Bostona, tvrdi kako promjenu ne stvara tumačenje i osvještavanje nesvjesnog već do promjene dolazi u “trenucima susreta” klijenta i terapeuta (Moments of Meeting). Grupa za istraživanje procesa promjene tako razlikuje više stanja i situacija koje prolaze klijent i terapeut u svom zajedničkom radu i druženju. To su zajedničko bivanje i usmjerenost (Moving Along) te trenuci prisutnosti (Now Moments).

Pored toga, Grupa tvrdi kako trenutke prisutnosti ne određuje naše kognitivno znanje o drugoj osobnosti već naša senzorno-motorna vještina bivanja s drugom osobom. Za prijateljstvo je potrebna socijalna vještina, a ne znanje.

Mi ne znamo kako voziti bicikl, tu vještinu ne možemo objasniti riječima i znakovima. No ipak vozimo bicikl, koristeći predsimboličko i predreflektivno tjelesno znanje. Slično tome, mi ne znamo tko je drugi čovjek, ne možemo ga odrediti riječima i znakovima. No mi ga ipak volimo jer s njime nešto možemo učiniti.

Stoga Grupa vjeruje kako promjenu u terapiji, baš kao i u odgoju, ne stvara kognitivno znanje o svijetu oko nas već tzv. proceduralno znanje (Procedural Knowledge) koje je uvijek tjelesne prirode.

To nas podsjeća na egzistencijalizam dvojice Martina, Heideggera i Bubera, koji kažu kako svijet ne možemo “znati”, ali ga možemo doživjeti kroz naše želje prema svijetu. Heidegger zato koristi pojmove “Ready to Hand” i “Present at Hand”, kako bi naglasio važnost onog tjelesnog, proceduralnog.

...
Nastavak teksta dostupan je članovima Udruge za psihologiju osobnosti. Za informacije o članstvu pišite na: empatija@vip.hr

Zatvoreno za komentare.