Urođena intersubjektivnost – Colwyn Trevarthen

 

 

Colwyn Trevarthen u ponašanju djeteta vidi njegov pokušaj, njegovo nastojanje, da otkrije i prodre u um druge osobe. Poznata je tvrdnja filozofa Renea Descartesa – “Jedini je um kojeg mogu spoznati moj vlastiti.” Ta misao u velikoj mjeri oblikuje znanost još od sedamnaestog stoljeća pa sve do danas. I početak je psihološke i psihoanalitičke znanosti također bio pod utjecajem kartezijanske perspektive. Posve nam razumnim izgleda kako možemo znati sebe, a druge ljude već puno manje. Je li zaista tako?

Odmah po rođenju, kaže Trevarthen, glavna je i jedna motivacija djeteta ostvariti vezu sa svijetom, doživjeti drugo ljudsko biće i pokazati mu sebe. Potreba za dijalogom utisnuta je u biologiju djeteta i jednako je snažna kao i potreba za hranom i vodom. Već u prvom satu po rođenju dijete svoju majku neće doživjeti samo kao izvor hrane i sigurnosti, ne, ono je već tada doživljava kao druga u igri, kao partnera s kojim se razmjenjuju pjesme i šale, s kojim se razgovara.

Sve do šezdesetih godina prošlog stoljeća razvojna je psihologija vjerovala kako mala djeca, bebe, nisu sposobna za razgovor, za komunikaciju. Nije se vjerovalo da dijete na svijet dolazi s urođenim osjećajem za simpatiju prema drugom ljudskom biću. Bilo je to doba kognitivne i bihevioralne psihologije koja dijete promatra odvojenim od svijeta, kao da se dječji mozak može razvijati i rasti u izolaciji. Pod utjecajem filozofije fenomenologije, egzistencijalizma i etike danas znamo da ljudski mozak ne može egzistirati odvojenim od svijeta, u izolaciji on i ne postoji. Psihologija intersubjektivnosti kaže kako ljudsko biće, njegov mozak, um i tijelo, postoje isključivo u humanom kontekstu koji na nas reagira sa simpatijom. Ljudsko je biće uvijek dijalog.

To nije uvijek verbalni dijalog, dijete i majka razgovaraju pokretom, svako je dijete rođeno da pjeva i pleše, a ljudski je jezik samo jedan od mnogih oblika pjesme i plesa.

Kada počinje dijalog između nas i svijeta?

...
Nastavak teksta dostupan je članovima Udruge za psihologiju osobnosti. Za informacije o članstvu pišite na: empatija@vip.hr

Zatvoreno za komentare.